İçimizdeki Görünmez Güç: Betonarme'ye Koyu Bir Bakış

?n?aat?n k?p?rdak dünyas?nda beton hakimdir. Fakat ham gücü ço?unlukla ya?amsal bir ortakla tabütüvanlendirilir: çelik peki?tirme. Betonarme (RC) olarak malum bu devimsel düet, güçlü gökdelenlerden metin köprülere denli say?ms?z bünyen?n omurgas?n? olu?turuyor. Bu kapsaml? k?lavuz, betonarme betonun büyüleyici dünyas?n? etrafl?ca

read more